Вести

26-11-2014
МЕТОДИ НА ЕВАЛУАЦИЈА НА РИЗИКОТ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ДЕПОАТА НА МУЗЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

МЕТОДИ НА ЕВАЛУАЦИЈА НА РИЗИКОТ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ДЕПОАТА НА МУЗЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА     26.11.2014, во 12:00 часот, НУ Музеј на македонската борба, Скопје     12:00 – 12:10   Поздравни обраќања м-р Симонида Миљковиќ (претседател на МНК ИКОМ, Скопје) Доц. д-р Даворин Трпески (претседател на МНК Син штит, Скопје)    Форум на МНК Син штит и МНК ИКОM   12:15 – 12:30 Методи на процена на ризиците на културното наследство во депоата на музеите во Македонија Проф. д-р Крсте Богоески (УКИМ – Институт за етнологија и антропологија, Скопје и член на МНК Син штит, Скопје)   12:30 – 12:45 Ракување со депоата во музеите во Македонија Д-р Валентина Поцевска (НУ Национален конзерваторски центар, Скопје и член на МНК ИКОМ, Скопје)   12:45 – 13:15 Дискусија / заклучоци     Коктел