Историски Музеј - Крушево
  Историски Музеј - Крушево
Адреса ул. Никола Карев бб, 7550 Крушево, Македонија
Град Крушево
Tel ++389 (48) 477 098; ++389 (48) 477 126
Fax
Email istoriskimuzejkrusevo@yahoo.com
Web
Google