Музеј на Тетовскиот крај - Тетово
  Музеј на Тетовскиот крај - Тетово
Адреса ул. Радован Цониќ бр.92, 1200 Тетово, Македонија
Град Тетово
Tel +389 (0)44 338 902
Fax +389 (0)44 338 902
Email
Web
Google