Музеј - Гевгелија
  Музеј - Гевгелија
Адреса ул. Маршал Тито бр.26, 1480 Гевгелија, Македонија
Град Гевгелија
Tel +389 (0)34 213 660
Fax
Email
Web
Google