ЦЕЛИ И ЗАДАЧИВоспоставување стандарди за квалитет
ICOM  ги поставува стандардите за музеите во дизајн, управување и колекциите. Кодексот на етика за музеите на ICOM претставува референца во глобалната музејска заедница. Таа ги утврдува минималните стандарди за професионалните практики и достигнувања за музеите и нивните вработени. Со пристапувањето во ICOM, секој член е обврзан на почитување на овој код.


Водејќи дипломатски форум
ИКОМ е официјално поврзани со меѓународните мултилатерални конвенции за  културно наследство. Како дипломатски форум составен од 137 земји и територии, ги спојува меѓународните професионалци, познати по својот придонес во културата.


Развој на професионална мрежа
Со речиси 30.000 членови, ICOM е единствена професионална мрежа на институции и музејски професионалци. ICOM ги спојува музејските експерти за да се дискутира на различни теми поврзани со музеите.


Водечки Глобален Тинк-тенк
31 меѓународни комисии на ICOM  спроведуваат напредно истражување во своите области, за доброто на музејската заедница. Тие разговараат за прашања кои се одразуваат на музеите и културното наследство.


Меѓународни мисии
ИКОМ ги спроведува своите меѓународни мисии, благодарение на меѓународните мандати во соработка со партнери како што се УНЕСКО, Интерпол и Светската царинска организација (СЦО). Мисиите на ICOM вклучуваат:
- борбата против нелегалната трговија со културни добра
- управување со ризик
- култура и промоција на знаење
- заштита на материјално и нематеријално наследство