ИСТОРИЈАТДосегашни претседатели на МНК ИКОМ

1993 - 2000    д-р Крсте Богоески - основач и прв претседател.
2000 - 2006    м-р Бранислава Михајлова
2006 - 2013    Захаринка Алексоска - Бачева
2013 - 2016    м-р Симонида Миљковиќ
2016 -            Маја Чанкуловска - Михајловска