04-09-2017
ПОКАНА ЗА РАБОТИЛНИЦИ
 Почитувани членови на МНК ИКОМ,   Во прилог Ви ги праќаме поканите за учество на одредени работилници кои беа испратени до МНК ИКОМ. Сите потребни информации ќе ги најдете во нив. Со ...
23-05-2017
КРАТКО ВИДУВАЊЕ НА ИЗЛАГАЊАТА ОД СОВЕТУВАЊЕТО НА МНК ИКОМ 2017
Модератор: м-р Гордан Николов (кратко видување на излагањата)   Данијела Трајкова-Крстиќ, НУ Музеј на македонската борба-Скопје, Калеидоскоп на историски настан Колешката Трајкова Крстиќ ни даде осврт на историјата како наука, обрнувајки особено внимание ...
19-05-2017
ОДБЕЛЕЖАН „18 МАЈ“ СО СОВЕТУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ
Здружението Македонски национален комитет при Меѓинародниот совет на музеите (МНК ИКОМ), на 19.05.2017 (петок), во НУ Национална галерија на Македонија, објект Даут-пашин амам, го одбележа 18 Мај - Меѓународниот ...
16-05-2017
„18 МАЈ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ 2017“ - ПРОГРАМА
НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА СОВЕТУВАЊЕТО Музеите и спорните истории - кажувајќи го неикажливото во музеите Место на одржување – НУ Национална галерија на Македонија / Даут пашин амам Петок, 19 мај 2017 10:30–11:00   Регистрација ...
13-04-2017
ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ 2017
На 11 април 2017 година (вторник) во 12:00 часот, во кино салата на НУ Музеј на Македонија се одржа Годишното собрание на Здружението МНК ИКОМ со следниот дневен ред: Разгледување ...
13-04-2017
ПОКАНА ЗА СОВЕТУВАЊЕ 2017
Почитувани колеги, Здружението на Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКОМ) има чест да ве покани да учествувате со свои трудови на Советувањето на музејските работници на ...
13-04-2017
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГОДИШНА НАГРАДА „18 МАЈ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ“
Почитувани,   Здружението Македонски национален комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКОМ) со цел да ја поттикне, популаризира и да ја афирмира музејската дејност во Република Македонија објавува   КОНКУРС   За доделување на ...
08-07-2015
ПРАВИЛНИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЗВАЊА
Врз основа на член 166 од Законот за заштита на културното наследство („Службен  весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13,  137/13,  164/13, 38/14, 44/14 и 199/14), ...
08-07-2015
ПРАВИЛНИК ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА
Врз основа на член 10-в став (2) од Законот заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и ...
14-05-2015
ПРОГРАМА ЗА СОВЕТУВАЊЕТО НА МНК ИКОМ - ВЕЛЕС 2015
Почитувани колеги и соработници,   Меѓународниот ден на музеите 18 Мај, во 2015 година го одбележуваме со советувањето на тема: „Музеите за одржливо општество“. Тема со која музеите преземаат активна улога ...